Annuleringsverzekering

ANNULERINGSVERZEKERING: FACULTATIEF

Wij raden u aan een annuleringsverzekering te nemen.

Deze verzekering is facultatief maar wordt wel aanbevolen.


Camping LE SAINT MARTIN biedt u in uw reserveringsformulier de mogelijkheid een facultatieve annulerings- en reisonderbrekingsverzekering af te sluiten.
Onze partner Gritchen Affinity verbindt zich ertoe het verblijf geheel of gedeeltelijk te vergoeden aan klanten die de «Campez Couvert» verzekering hebben afgesloten.


De verzekeringspremie bedraagt 3,50 % van de reissom (buiten reserveringskosten en toeristenbelasting).


De annuleringsverzekering vergoedt de door de camping ingehouden bedragen onder aftrek van de reserveringskosten en het eigen risico als bedoeld in de bijzondere voorwaarden.


De volledige algemene annuleringsvoorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar bij de camping
of ter inzage op www.campez-couvert.com.


De annuleringsverzekering dient verplicht te worden afgesloten op het moment van reservering.


In geval van annulering van uw verblijf dient u, zodra zich een gebeurtenis voordoet die uw vertrek verhindert, de camping per brief of mail in kennis te stellen dat u niet komt. Indien het schadegeval is voorzien in de algemeen voorwaarden (verkrijgbaar op de site: www.campez-couvert.com of bij de camping), dient u de verzekeraar binnen 48 uur in kennis te stellen en hem alle noodzakelijke informatie en bewijsstukken te verstrekken.


In geval van onderbreking van het verblijf dient het gehele bedrag (restbedrag) betaald te worden aan de camping. U dient de camping op de hoogte stellen van uw vervroegde vertrek.


Het schadegeval dient binnen 5 werkdagen gedeclareerd te worden:
Via internet: www.campez-couvert.com/sinistre
Per mail:
Per fax: 09 72 28 76 92
Per brief: CampezCouvert Gritchen Affinity – service sinistre – CS70139 – 18021 BOURGES Cedex. FRANCE